ODKAZY

BÁSNĚ VE FOTOGRAFIÍCH

O AUTORCE A JEJÍ TVORBĚ

Následující fofografie kniha neobsahuje, jsou v ní pouze texty. Snažila jsem se vybírat fotky k daným tématům.

A je tu nová básnická sbírka "ZAROSTLÉ STEZKY"

1) Čas                                                       Možnost objednání ZDE                                    

2) Jób

3) To jediné

4) Ještě

5) Anonym ze l3.stol.

6) Věčné světlo

7) Čekání

8) Květen

9) Píseň poustevníka

10) Měsíční stíny

11) Duben

12) Září

13) Zpomal

14) Dvořákovo Te Deum

15) Sekeromlat

16) Znamení

Opět to jsou básně ze sbírky "S PŘÍCHUTÍ ZEMĚ "

1) Přátelství                                                    MOŽNOST OBJEDNÁNÍ

2) Hudba

3) Volnost tuláka

4) Vítězství jara 

5) Na stráži

6) Rozjímání

7) Krušnohorské zastavení

8) Letní ráno

9) Komáří vížka

10) Kristus

básně ze sbírky "V SÍTI RYBÁŘE"

1) Bible                                                                                                                                                    

2) Modlitba

3) Růženec

4) Po vodě jít

5) Křížová cesta

6) Jidášův polibek

                                                             Ukázky ze  sbírky " NA HRANĚ STÍNU "

                                                (k dostání na https://www.megaknihy.cz/nezarazeno/150889-na-hrane-stinu.html nebo na

                                                      https://zbozi.blesk.cz/na-hrane-stinu-marie-dolistova-d33294473

 1) Meditační I

  2) Meditační II

  3) Meditační III

  4) Tvorba

  5) Kříže hoských osad ( sonet )

  6) Zpěv horského potoka     (sonet) 

  7)Bez Tebe

  8)Dříve než zemřeme

  9) S Tebou  

10) Severočeská haiku : Lesní jezírko

11) Sv. Anežka Česká

ZDE  SBÍRKA V PDF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                Výňatky  z knížečky " Paní Zdislava z Lemberka", přeloženou do pěti jazyků.

                                               

     ZDE 

  
                                                                                                                                         

                       

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                             

                         

                                                                      v r. 2017     NOVÁ  KNÍŽEČKA HAIKU

                                                                    " V DEŠŤOVÝCH KAPKÁCH"

      (k dostání na:  www.dharmagaia.cz

                               www.kosmas.cz                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          

                                                                                         v r.2018 nové a rozšířené vydání

                                                                               "V SÍTI RYBÁŘE"

( k dostání na www.maticecm.cz     nebo levněji na adrese      adagoi@seznam.cz   80Kč včetně poštovného)

             
             UKÁZKY, V KNIZE BEZ  TĚCHTO OBRÁZKŮ S TEXTEM, 

             JEN ILUSTRACE. 

             POPRAVA EGYPTSKÝCH KŘESŤANŮ

             KAŽDOROČNÍ POUŤ LUŽICKÝCH SRBŮ
                     DO BOHOSUDOVA

             SMRT IRÁCKÝCH KŘESŤANSKÝCH DĚTÍ
                                                                                                                                                                       

 

 

                                                     další sbírka básní    O TVRDOST KAMENE    /2019/

                                                         s ilustracemi Romana Szpuka (kresby uhlem)

( k dostání na http://www.dauphin.cz/book_978-80-7272-327-0.html

 nebo levněji na  https://www.megaknihy.cz/pro-deti/414061-o-tvrdosti-kamene.html?search_pos=33

na adrese : adagoi@seznam.cz  150Kč včetně poštovného

UKÁZKY BÁSNÍ:

SONET O HVĚZDÁCH

O HMOTĚ I

ZMĚNA SKUPENSTVÍ

ZIMNÍ SONET

CESTOU

SONET O PRADÁVNU