O HMOTĚ  I

 

                                                                                               Rodíš  abys zabíjela hmoto a nic nevracíš.

                                                                                               Metla času smetá.

                                                                                               Vyplivlo nás to a zahodí.

                                                                                               Říkají - není Bůh, je jen záření.

                                                                                               Je možné, aby byl?

                                                                                               Je možné, aby nebyl?

                                                                                               Vesmír těhotný Bohem.