MARIE DOLISTOVÁ                                                     ZPĚT NA   ÚVOD

 

Žije v severočeských Teplicích, pracovala ve zdravotnictví. Autorku oslovují duchovní tradice nejen v české poezii, ale i v poezii jiných národů, příroda a pobyt v ní, naplněný pohybem a kontemplací. Všímá si nejen vnějších jevů v přírodě a v lidském jednání, ale chce postihnout i to „něco“ pod a za vším, vnímá podivuhodnost bytí a celého vesmíru.

 Marie Dolistová je též autorkou textů písní s biblickou tematikou, které byly zhudebněny severočeským skladatelem PhDr. Janem Bůžkem. Na text její básně „LEGENDA O SV. VOJTĚCHOVI“ zkomponoval tento skladatel kantátu pro basbaryton, soprán, recitátora, smíšený sbor a orchestr, (1996). 

Premiéra zazněla v Teplicích 12.4.2001 v podání Severočeské filharmonie, Severočeského filharmonického sboru a solistů. Web: http://adagoi.sweb.cz

R. 2012 byla zhudebněna báseň a kratší libreto "ANEŽKA ČESKÁ" plk.Mgr. Janem Zástěrou. Vznikla tak skladba pro dvě sopranistky a orchestr, která byla provedena 25.9. 2012 v kostele sv. Václava v Praze - Vršovicích, 

27.9. 2012 v katedrále sv. Víta v Praze orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie ČR. 

https://www.youtube.com/watch?v=VTXc8lW91VY

Tato skladba byla také provedena v rámci koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR  na jaře  r. 2015 v Římě, v papežské bazilice sv. Vavřince za hradbami.

http://m.denik.cz/teplicky_denik/c/hudba-nasich-hudebnich-skladatelu-u-svateho-stolce-20150520.html

V r. 2018 zkomponoval plk.Mgr. Jan Zástěra na texty autorky cyklus duchovnch kantát k českým světcům "ČESKÉ NEBE,"

premiéra 27.9.2018 v  katedrále sv. Víta, Praha, 30.9.2018 v přesunutém kostele P.Marie v Mostě.

 https://www.kr-ustecky.cz/ceske-nebe-ustecky-kraj-podporil-unikatni-koncert-k-100-vyroci-republiky/d-1728981

http://www.homerlive.cz/ceske-nebe-ustecky-kraj-podporil-unikatni-koncert-k-100-vyroci-republiky/y/

 Program s texty ZDE

Slavnostní provedení vyvrcholilo koncertem v Lateránské bazilice v Římě

12.11. 2019.

Série koncertů ČESKÉ NEBE ZÁŘÍ - cyklus kantát o našich národních patronech - byly provedeny v roce 2019 též

v Olomouci, Kutné Hoře a v Praze - Břevnově.

Stránky ČESKÉ NEBE ZÁŘÍ : https://www.ceskenebezari.cz/ceske-nebe

 
 Z TVORBY

Zúčastňovala se literárních soutěží v severočeském kraji i mimo něj, viz. první místo v literární soutěži v Čáslavi r. 2005. Některé její básně byly otištěny v místním tisku, v básnickém almanachu skupiny XXVI: https://www.xxvi.cz/index.php/autori/52-marie-dolistova  , v almanaších teplického Šlauchu, v přílohách Severočeského klubu spisovatelů a hostů „SLUNEČNÍ KORÓNA“ Nových ústeckých přehledů a v antologii severočeských literátů "PÁTÁ KORÓNA"(nakl. Kapucín, 2004), "ODLESKY Z ŘEKY POEZIE"(nakl. Kapucín, 2007), "KDE SE ZEMĚ PROVINILA" (Severočeská vědecká knihovna Ústí n.L. 2009), "UMLKLÉ STRUNY ZVUK" (Severočeská vědecká knihovna Ústí n.L. 2010 k 200. výročí narození K.H.Máchy), "JEN KRŮČEK OD TAJEMSTVÍ" (Severočes.věd.knihovna Ústí n.L. 2013),  "RYBÁŘI ODLIVU"- Almanach české poezie 2015, "ŘEZBÁŘI STÍNŮ"-Almanach české poezie 2016,"ŘEKA ÚSVITU"- Almanach české poezie 2017,(Milan Hodek,Hradec Králové), "SLUNCE V HODINÁCH"- almanach Severočeského klubu spisovatelů (Severočeská věd. knihovna 2018), "DELTY DOMOVŮ"- Almanach české poezie 2019, "CESTA K HOŘE ÚSVITU" - Almanach české poezie 2020 (Milan Hodek, Hradec Králové).

Roku 1994 jí vyšla první sbírka básní „V SÍTI RYBÁŘE“ – v nakladatelství Řád v Praze, r.2000 „S PŘÍCHUTÍ ZEMĚ“ a r.2002 sbírka „ZAROSTLÉ STEZKY“ v nakladatelství Alfa - Omega v Praze. Sbírky obsahují básně  s přírodní lyrikou, reflexe života a básně s duchovní orientací. Ve sbírce „ Zarostlé stezky“ jsou i dvě rozsáhlejší epické básně věnované dvěma ženám oddělených od sebe dálkou staletí – a přesto si blízkých svým heroickým humanismem, ženám  českého národa – paní Zdislavě  z Lemberka z první poloviny 13. století a doktorce Vlastě Kálalové-Lottiové ze století dvacátého. Je členkou  literárního klubu PEGAS v Mělníku a literárního klubu Naďi Benešové v Čáslavi. Vlastní poezii představuje též na autorských čteních v Teplickém Šlauchu (volná výtvarná a literárně-estetická společnost). R.2009 další sbírka „PANÍ ZDISLAVA Z LEMBERKA“ v nakladatelství Řád, přeložená do pěti jazyků-němčiny, angličtiny, esperanta, polštiny a lužické srbštiny. R.2011 byla vydána knížečka básní "NA HRANĚ STÍNU" nakladatelstvím Balt-East v Praze. Opět básně meditativní, přírodní lyrika a pokusy o japonské -severočeské-haiku. R. 2017 "V DEŠŤOVÝCH KAPKÁCH", sbírka veršů haiku, s vlastní fotoilustrací, s vodoznaky v textu (DharmaGaia, Praha), r.2018 nové, doplněné vydání "V SÍTI RYBÁŘE" ( Matice cyrilometodějská, Olomouc), básně s křesťanským zaměřením. R. 2019 "O TVRDOST KAMENE", Dauphin.

Další ukázky tvorby na webu: https://www.ceskenebezari.cz/dolistova

 

                                                                                                                                                  ODKAZY: